Kansspelautoriteit: wat is het eigenlijk?

Kansspelautoriteit

Hoewel de termen ‘kansspelen’ en ‘gokken’ op elkaar lijken of zelfs als synoniemen worden beschouwd, zijn ze in werkelijkheid tegengestelde termen. Volgens de wet op de kansspelen (Wok) wordt een kansspel gedefinieerd als een spel waarop deelnemers geld hebben ingezet en waarvan het succes volledig afhangt van, of overwegend is, van het element van toeval. Het heeft een onbekende uitkomst en kan niet beïnvloed worden door de vaardigheid van een speler. Minstens één van de spelers verliest zijn of haar inzet. Het eerste kenmerkt van een kansspel, is het wedden op geld of geldwaarde. Het tweede essentiële kenmerk van een kansspel is het element van toeval. Succes of verlies hangt volledig af van toeval en niet van de vaardigheden en kennis van een speler, zoals bij loterijen en bingo’s.

Bij gokken daarentegen is de uitkomst niet geheel toevallig, maar hangt op zekere mate af van de vaardigheid en/ of kennis van de deelnemer, zoals poker, een oplossen van een puzzel of het meedoen aan een quiz. Het onderscheid tussen kansspelen en gokken is echter niet altijd gemakkelijk te maken en is onderwerp van vele discussies geweest. In sommige landen zoals Nederlands en Duitsland zijn kansspelen illegaal, of in ieder geval gereguleerd, terwijl behendigheidsspellen niet illegaal zijn.

Gokken heeft dan ook een sterke band met criminele activiteiten. Wanneer wanhoop toeslaat, zullen sommige mensen extreme maatregelen nemen om hun situatie recht te zetten. Ze denken misschien dat ze door geld te ‘lenen’ van hun familie, echtgenoot of werkgever en het terug te gokken, alles terug kunnen winnen. Ze zijn niet in staat om helder na te denken vanwege de manier waarop de verslaving de functionering van hun hersenen heeft veranderd. Ze zijn er sterk van overtuigd dat hun acties een positief resultaat zal opleveren. Wat echter meestal gebeurt, is dat ze het gestolen geld verliezen en zich in een nog ergere situatie bevinden. Meerderen zullen hoe dan ook doorgaan en merken dat ze dieper en dieper zijn gezakt totdat ze geen uitweg meer kunnen vinden en uiteindelijk suïcidaal worden.

Volgens de wet in het Nederlands is online kansspelen tot nu toe verboden. Op dit moment is het illegaal voor online casino’s in het Nederlands om diensten aan te bieden, toch zijn honderdduizenden spelers online aan het gokken. Nederlandse spelers kunnen tegenwoordig legaal alleen bij buitenlandse aanbieders online gokken. Om gokverslavingen te voorkomen en het aanbod van illegale sites van kansspelen te verminderen, is in het Nederlands een sterke behoefte aan tussenkomst van de overheid.

Wat is de Kansspelautoriteit (KSA)?

Kansspelautoriteit (afgekort tot KSA), de huidige wetgeving voor alle kansspel gerelateerde activiteiten in Nederland, was ten eerste opgesteld in 1964. Dit was het begin van het unieke Nederlandse kansspel- en loterijlandschap dat nu al meer dan vijf decennia heeft bestaan. Omdat er toen geen internet bestond, was de wet hopeloos verouderd tegen de tijd dat de eerste online casino’s opkwamen. In 2012, heeft de KSA zich opnieuw opgericht volgens de veranderende omgeving voor spelers een om ​​herziene versie van de kansspelwet te installeren.

Deze nieuwe wet zou regelgeving rond online gokken mogelijk maken en rekening houden met andere aspecten van het leven van vandaag. Na jaren van vertragingen en alleen het aanpakken van de ergste overtreders bij het aanbieden van illegale kansspelen, keurde de Eerste Kamer in februari 2019 de Wet Kansspelen op afstand goed. Bijna twee jaar later zal de wet uiteindelijk in april 2021 in werking treden.

Een boek van de Wet op Kansspelen

Een boek van de Wet op Kansspelen

De kansspelautoriteit is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk gesteld is met;

 • Het toezicht houden op de werking van de kansspelsectoren
 • Het nagaan of vergunninghouders de wet naleven
 • Het helpen bij het beheersen van het aanbod van kansspelen
 • Kansspelverslaving te verminderen
 • Het toezicht houden op consumentenbescherming
 • De bestrijding van illegaliteit en criminaliteit in verband met kansspelen

De algemene doelstellingen van de kansspelautoriteit is om misdaad buiten gokken te houden, consumenten te beschermen, ervoor te zorgen dat gokken eerlijk en openlijk wordt bedreven, kinderen en kwetsbare mensen te beschermen tegen kansspelverslaving en illegaliteit en criminaliteit tegengaan. Zijn opdracht omvat speelhallen, weddenschappen, bingo, casino’s, gokautomaten en loterijen, evenals gokken op afstand, maar geen gespreide weddenschappen. Het verstrekt licenties aan exploitanten en adviseert de overheid over kansspel gerelateerde kwesties. Het werkt ook samen met de politie in verband met vermoedelijke illegale kansspelactiviteiten.

Kansspel Illegaliteit

Kansspelaanbieders zijn volgens de Nederlandse wet illegaal bezig wanneer ze de mogelijkheid aanbieden om online te gokken. Maar is het ook te betekenen dat wij als verbruiker van zogenaamde illegale sites illegaal bezig zijn?  Volgens de Kansspelautoriteit moeten de deelnemers geen zorgen erover maken want ze zijn niet degene die de wet overtreden. Maar dit neemt niet weg dat er wel een flink aantal risico´s verbonden zijn aan online gokken. De KSA gaat niet achter deelnemers aan online kansspelen maar jaagt alleen de aanbieders van de spellen op. Wanneer de aanbieders betrapt worden op het aanbieden van kansspelen aan Nederlandse consumenten, worden ze hiervoor beboet. Maar het tegen gaan van dit illegale aanbod is dan ook niet goed mogelijk.

Het wereldwijde online aanbod verandert en groeit snel. De verandering in informatie- en communicatietechnologie beïnvloedt ook het aanbod van onlinegokdiensten. Onlinegokken omvat niet alleen kansspeldiensten die op internet worden aangeboden en gebruikt, maar ook alle soorten kansspelen waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen of communicatie op afstand (met inbegrip van digitale interactieve tv, gsm-technologie, telefoon en fax). Hierdoor vindt de speler altijd wel zijn weg naar het online aanbod.

Er kunnen verschillende soorten frauduleus gedrag voorkomen in de online gokomgeving, maar onder hen lijkt identiteitsdiefstal de meest voorkomende misdaad te zijn. Identiteitsdiefstal kan worden gedefinieerd als het misbruik van persoonlijke gegevens om zich voor te doen als een andere persoon met de bedoeling een illegale activiteit te plegen (bijv. Misbruik van de bank- of andere faciliteiten van het slachtoffer, onterecht werk vinden of medische behandeling krijgen). In de context van online gokken is identiteitsdiefstal gericht op het vals openen van een spelersaccount en wordt dit vaak in verband gebracht met ongeoorloofd gebruik van creditcards om een krediet en andere voordelen op naam van een ander te verkrijgen.

Kansspel vergunningen

De kansspelautoriteit kan geen toezicht houden op aanbieders van kansspelen zonder Nederlandse vergunningen. En bij buitenlandse aanbieders wordt het niet precies bekendgemaakt of het spel eerlijk is en winnaars hun prijzen daadwerkelijk krijgen uitbetaald. Ook kan de kansspelautoriteit niet controleren of de aanbieder voldoende maatregelen treffen tegen risico’s van online gokken zoals kansspelverslaving. Daarom na een lange wacht periode gaat dat wel veranderen met de nieuwe wet Kansspelen op afstand (KoA), die het aanvragen van een vergunning verplicht stelt voor het legaal aanbieden van online kansspelen in Nederland.

Na de inwerkingtreding van de Wet op kansspelen op afstand kan de overheid kunnen ondernemers online legaal kansspelen aanbieden. De kansspelautoriteit kan vergunningen afgeven aan aanbieders van online kansspelen. Met deze wet stelt de overheid eisen aan aanbieders en moeten ze daarvoor wel aan strenge eisen voldoen. Zo moeten vergunninghouders spelers helpen om hun speelgedrag onder controle te houden, bijvoorbeeld door spelers te laten zien wat zij aan geld verloren hebben.

Naar verwachting gaat de wet op 1 april 2021 in werking. Dienstverleners van online kansspelen, zoals casino’s, kunnen aan de hand van een formulier een vergunning aanvragen. Nederlandse gokkers mogen dan legaal bij online casino’s een gokje wagen. Door onlinegoksites in Nederlands te legaliseren kan de overheid meer toezicht houden op de aanbieders en financiële veiligheid.

Na een selectieprocedure van de Kansspelautoriteit (KSA) zullen er licenties verstrekt worden aan online gokbedrijven, maar alleen aan sites die aan strenge richtlijnen van de KSA voldoen. Ze kijken uit naar onder andere de bedrijfsstructuur, financiële veiligheid, eerlijke winkansen, uitbetalingen en bescherming van de consument. Pas als het gokbedrijf alle audits goed heeft doorlopen, krijgen deze online casino’s een licentie en mogen hun diensten legaal aanbieden. De aanbieders met een vergunning zullen dan verplicht gesteld zijn om middelen te verstrekken die kansspelverslaving tegengaan. Zij moeten daarnaast streng controleren of er geen minderjarigen bij hun site gaan melden en fraude opsporen.

Woordmerk kansspelautoriteit

Het woordmerk dat online kansspelaanbieders met een vergunning van de KSA moeten gebruiken.

Alhoewel de nieuwe wet naar verwachting in april wordt ingevoerd, kunnen spellers nog niet direct bij legale onlinegoksites terecht. De eerste licenties zullen nog later in 2021 verleend worden. De Wet KoA is in twee opzichten een modernisering van het kansspelbeleid. Niet alleen de voorwaarden voor online gokken worden gelegaliseerd, er komen daarnaast extra eisen voor alle aanbieders van meer risicovolle kansspelen. Die gelden ook voor de fysieke aanbieders van kansspelen. Zij krijgen te maken met strengere eisen op het gebied van reclames en verslavingspreventies.

De lijst met verantwoordelijkheden van de Wet op Kansspelen (WoK) omvat om ervoor te zorgen dat licentienemers handelen in overeenstemming met de vereisten die zijn opgelegd door de WoK. Ze hebben het recht om hun vergunninghouders te bezoeken en al hun financiële activiteiten te onderzoeken. Als resultaat van dit onderzoek kunnen specialisten van de WoK aanbevelingen voor aanpassingen doen. Naast een dergelijk advies kunnen aanvullende licentievoorwaarden worden gesteld of ingetrokken. In sommige gevallen kan de Commissie maatregelen nemen om bepaalde gedragingen te corrigeren of te voorkomen. De WoK is bevoegd om regelgevende maatregelen te nemen tegen de vergunninghouders die de regels op één of ander manier overtreden.

Naast de licenties/ vergunningen aanvragen voor het bieden van online kansspelen, moeten aanbieders dan ook kansspelbelastingen betalen aan de KoA. Aanbieders komen in aanmerking wanneer ze onder ander casinospelen organiseren en kansspelautomaten exploiteren. Als exploitant van kansspelautomaten betaalt ze belasting over de bruto spelopbrengst van de automaten. De hoogte van de heffing heeft te maken met het aantal spelersplaatsen, speeltafels, speelterminals of de waarde van het aantal verkochte deelnamebewijzen. Aanbieders moeten ook maandelijks of per kwartaal een aangifte doorgeven aan de hand van het formulier “Aangifte kansspelbelasting voor organisatoren van kansspelen”.

Na de toelating voor aanbieders legt de WoK ook een hoge nadruk op de bescherming van deelnemers. Casino’s (zowel op het vasteland als online) en andere aanbieders moeten een centraal register (CRUKS) gebruiken waar alle spelers automatisch worden geregistreerd met hun identiteitskaartnummer. Spelers hebben dan ook recht om zichzelf uit te loggen van de websites. Zodra een speler heeft uitgelogd, hebben ze geen toegang tot die site en kan de aanbieders hen niet met marketing kan richten.

Conclusie

Momenteel zijn de aanbieders van online kansspelen zich druk aan het voorbereiden op de nieuwe kansen die voor hun liggen. Het ontstaan van het wet op Kansspelen op Afstand zal grote belangrijke gevolgen hebben. Bestaande aanbieders van online gokken zullen hun aanbod aanzienlijk kunnen uitbreiden en nieuwe aanbieders mogen de markt betreden. Er zullen strenge regels zijn voor marketingmethoden zoals reclames en promoties van kansspelen. Aanbieders zullen moeten oppassen dat ze iemands gokverslaving niet vergroten of dat ze geen minderjarigen aantrekken tot kansspelen. Transparantie is de sleutel. Er moet feitelijk correcte informatie worden gegeven bij reclames over de mogelijkheden om te winnen en te verliezen, bijvoorbeeld de risico’s van het najagen van verliezen en waarschuwingsberichten tegen overmatig gokken.

Referenties

 1. https://kansspelautoriteit.nl/
 2. https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/
 3. https://www.casino.nl/online-gokken-nederland-1-april-2021/
 4. https://www.casino.nl/casino-nieuws-en-acties/
 5. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/22/vereisten-voor-keuringsinstellingen-kansspelen-op-afstand
 6. Informatie over Staatscourant 2021, 4507 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
 7. Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen (RVK) 2015 – Stichting Reclame Code
Gokportaal is het hoofd-admin account van NOGP.net. Ook worden er via dit account casino-gerelateerde teksten geplaatst.
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lost Password

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x